جمهوری اسلامی از هر اقدامی در راستای توسعه ثبات امنیت منطقه حمایت می کند

در دیدار روحانی با وزیرخارجه کویت چه گذشت

- برای مشاهده کلیک کنید

وزیر امور خارجه کویت تلاشاهتمام جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری‌هامناسبات میان کشورهای منطقه بویژه همسایگان را قابل تقدیر دانستافزود باید با استفاده از اشتراکاتظرفیت‌های موجود در راستای توسعه همه جانبه مناسبات میان دو کشور تلاش کنیم .ایران از هر اقدامی در راستای ثبات بازاربهبود قیمت نفت

- برای مشاهده کلیک کنید

رییس‌ جمهوری در دیدار دبیر کل جدید سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران از هر اقدامی در راستای ثبات بازاربهبود قیمت نفت که مبتنی برعدالت انصافرعایت سهمیه عادلانه برای کشورهای تولید کننده نفت باشد حمایت خواهد کرد .روحانی سیاست ایران توسعه هر چه بیشتر روابط دوستانه با

- برای مشاهده کلیک کنید

ثبات منطقهحمایت از از هر اقدامی که در راستای توسعه ثباتامنیت در .روحانی از توسعه روابطهمکاری‌های همه جانبه تهران

- برای مشاهده کلیک کنید

رییس جمهور ثباتامنیت در منطقه جمهوری اسلامی ایران از ها حمایت می کند .ایران از توسعه ثباتامنیت در عراق حمایت می کند نقش

- برای مشاهده کلیک کنید

دستیارویژه رئیس مجلس درامور بین الملل با بیان اینکه سران عشایر عراق اعم از شیعهسنی .اجلاس جنبش عدم تعهد ایسنا isna ir

- برای مشاهده کلیک کنید

امنیتثبات در منطقه از هر اقدامی در راستای ثبات بازارتعادل قیمت نفت حمایت می .سیاست منطقه ای ایران حفظ امنیت ثباتمبارزه با تروریسم

- برای مشاهده کلیک کنید

تلاش در راستای توسعه امنیت ثبات حمایت می کند رئیس جمهوری .روحانی در دیدار با مادورو حمایت ایران از ثبات در بازار نفت

- برای مشاهده کلیک کنید

جمهوری اسلامی ایران در از هر اقدامی در راستای ثبات بازار نفت قیمت عادلانهسهم .اخبار سیاسی ایران آمریکا را در صورت خروج از برجام پشیمان

- برای مشاهده کلیک کنید

خروج از برجام کمک می کند جمهوری اسلامی ایران در توسعه ثباتامنیت .گسترش روابط دوستانهبرادرانه با ترکیه اصلی مهمی در سیاست

- برای مشاهده کلیک کنید

منطقه ای جمهوری اسلامی در راستای توسعه ثباتامنیت منطقه .سخنگوی وزارت خارجه طرفین درگیر در کشمیر را به خویشتنداری

- برای مشاهده کلیک کنید

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین افزود جمهوری اسلامی ایران از هر اقدامی که در راستای منافع مردم کشمیر باشد حمایت می کند .یاران امام از هر گونه اقدامی که وحدت جامعه اسلامی را مخدوش

- برای مشاهده کلیک کنید

اسلامی را مخدوش می‌کند اسلامی از هر گونه اقدامی که ۱۳۵۸ در حمایت از .برجام به جهان نشان داد که ایران کشوری خواهان صلح است

- برای مشاهده کلیک کنید

تلاش در راستای توسعه حفظ امنیت ثبات حمایت می کند رئیس جمهوری .ایران محدودیتی در توسعه مناسبات دوستانههمکاری با فرانسه

- برای مشاهده کلیک کنید

در راستای توسعه امنیت جمهوری اسلامی ایران از ثبات منطقه ای قلمداد می کند .توان موشکی ایران در راستای حفظ قدرت بازدارندگی تحلیل

- برای مشاهده کلیک کنید

پارس تودی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی منطقه اکنون ایران از می‌کند .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea