خواص آیه رب اشرح لی

قرآن درمانیدعا درمانی سماموس

- برای مشاهده کلیک کنید

خداوند قرآن را به عنوان شفادرمان معرفی می کند این بدان معنا نیست که قرآن تنها شفای .منافع آیة الکرسیختم بسیار مجرب آن وب سایت شخصی امید

- برای مشاهده کلیک کنید

رسول خدا ص فرمودند این آیه را در هیچ سرایی نخوانند مگر این که شیطان ۳ روز گرد آن سرا .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea